Kurser och utbildningar

Cardic erbjuder utbildningar iHLR och D-HLR hjärt-lungräddning med hjärtstatare.

Information om plötsligt hjärtstopp

 

Varje år drabbas ca 10 000 här i landet av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, det kan ske på arbetsplatsen, i hemmet, under fritids aktiviteter ja det kan inträffa när som helst.

Plötsligt hjärtstopp slår oftast till plötsligt, utan förvarning.
Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtats normala pumpande, istället råder ett så kallat,  flimmer (ventrikelflimmer) vilket innebär att hjärtat inte längre pumpar blod runt i kroppen utan bara flimrar eller fibrillerar, det råder ett ”elektrisk” kaos i hjärtat.

Detta påverkar den livsviktiga syretillförseln till kroppens samtliga organ, däribland hjärnan, då cirkulationen och syretillförseln upphör inträffar medvetslöshet inom några sekunder.
Om inte om inte cirkulationen hålls igång och syre tillförs, så kommer inom bara några få minuter cellerna i hjärnan att skadas av bristen på syre och det kan leda till att permanent hjärnskada.
Men värst av allt, om inte cirkulationen bibehålls och syre tillförs, och hjärtat kan återstartas inom några minuter kommer inte den drabbade överleva ett hjärtstopp.
Idag överlever endast ca 5% av de som drabbas med tragiska effekter för familj, vänner och arbetskamrater, här kan Du göra skillnad !!!

Om hjärtat kan återstartas inom 3 minuter kan 70% räddas till livet, överlevnaden minskar därefter snabbt och  sjunker med ca 10% per minut!

Här i landet har vi en mycket professionell ambulanssjukvård , ambulanserna är som mindre rullande sjukhus med välutbildad personal. Räddningstjänsten är också  välutbildad för att ge första hjälpen.
Men det både ambulans och räddningstjänst har emot sig är tiden, innan de når fram till en patient har ofta mycket värdefull tid gått förlorad, det kan till och med vara för sent.
Det är därför Du kan göra skillnad, genom att göra hjärtlungräddning kan Du  rädda liv, finns dessutom en  hjärtstartare tillgänglig  har Du möjlighet att få igång den  drabbades hjärta.

Se  vårt utbud av kurser och kontakta oss så ger vi dig den grund eller repetitions utbildning Du behöver